Maszyny rolnicze w ruchu drogowym

Polska jest krajem, który może pochwalić się silnie rozwiniętą rolniczą gałęzią gospodarki. Na polskich drogach, a w szczególności na polach, można spotkać różnego rodzaju maszyny rolnicze, które kierowane są przez rolników.

Maszyny samobieżne

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych określa jasno kwestię posiadania OC na wszystkie maszyny samobieżne, które na co dzień użytkowane są przez rolników. OC uzależnione jest od typu maszyny oraz sposoby jej użytkowania. Nie każda maszyna rolnicza (samobieżna) musi posiadać takie ubezpieczenie OC. Wśród pojazdów, które wyłączone są z tej odpowiedzialności jest kombajn, czy też sieczkarnia, zgrabiarka. Co więcej, tych trzech ostatnich pojazdów nie trzeba wcale rejestrować, aczkolwiek należy zapoznać się z zasadami użytkowania na drodze. 

Przyczepa rolnicza 

A jak to jest z przyczepami rolniczymi? Czy wszystkie podlegają ubezpieczeniu OC? Tak. Nawet, jeżeli mamy do czynienia z przyczepami rolniczymi, które nie podlegają rejestracji, polisę OC musimy wykupić. Niektórzy rolnicy (jest ich zdecydowana mniejszość) mają również do czynienia z przyczepami specjalnymi, np. z beczkami asenizacyjnymi. I oni muszą pamiętać, że koniecznością jest wykupienie polisy OC. W przypadku kontroli ruchu drogowego, jeżeli kierowca nie będzie w stanie okazać dokumentu opłacenia OC, można spodziewać się mandatu. Za brak ważnego OC zawsze nałożona jest kara finansowa. 

 

Zobacz też:

Ubezpieczenie samochodu

OC na miesiąc
ubezpieczenie auta na angielskich tablicach
Kalkulator OC bez podawania danych osobowych
Ubezpieczenie OC na raty

https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/