Najważniejsze zasady ustawy OC

OC to jedno z najpopularniejszych ubezpieczeń w Polsce. Uregulowane jest za sprawą przepisów. Oznacza, to że ubezpieczyciele nie mogą samodzielnie ustalać zasad, dotyczących ochron, wynikającej z OC. Każdy, kto jest właścicielem pojazdu powinien zapoznać się z podstawowymi przepisami ustawy o CO – z 2003 r.. Dzisiaj przypominamy o kluczowych zasadach.

 

Ubezpieczyciel ma obowiązek zawarcia OC 

 

“Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”, to pełna nazwa ustawy. Mówi ona o obowiązku posiadania OC przez właścicieli samochodów osobowych i innych pojazdów mechanicznych – samochodu ciężarowego czy motocykla. OC ma obowiązywać w ciągu całego okresu rejestracji. Inna sytuacja jest w przypadku pojazdów zabytkowych. Według ustaleń, ubezpieczyciele, którzy posiadają w ofercie obowiązkowe ubezpieczenie OC, nie mają prawa do odmowy zawarcia umowy. Wariant umowy jest zależny tylko i wyłącznie od nabywającego polisę. 

Zasady

Ubezpieczyciele posiadają z kolei prawo, aby samodzielnie wycenić koszty obowiązkowego OC. To oni ustalają także zniżki, przysługujące klientom, którzy jeżdżą bez szkód. Ustawa określa natomiast minimalny zakres odpowiedzialności, jakią bierze na siebie zakład ubezpieczeń, w momencie szkody, która jest spowodowana przez kierowcę. Każdy ubezpieczyciel ma w obowiązku wypłacenie świadczenia, które wynosi maksymalnie 5,21 mln euro – kwota dotyczy szkód osobowych, które powstały na skutek jednego wypadku i maksymalnie 1,05 mln euro – kwota ta z kolei dotyczy szkody majątkowej, która powstała na skutek jednego wypadku.

 

Pozostałe wpisy:

Ubezpieczenie samochodu dzień po rejestracji

Dwóch współwłaścicieli samochodu a ubezpieczenie OC/AC

Ile wzrośnie OC po stłuczce?

Jak ubezpieczyć auto nie będąc właścicielem?

Ubezpieczenie dealerskie

https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/